هادی میری

مجری تلویزیون  و صحنه ، سخنران انگیزشی ،گوینده رادیو و مدرس دانشگاه و دوره های فن بیان، سخنرانی و

ارتباط موثر

 • مدرس دوره های سخنوری، فن بیان و ارتباط موثر در دانشگاه های مختلف دولتی و خصوصی و موسسات آموزش عالی آزاد.
 • نویسنده کتاب آئین اثرگذاری(انتشارات بهار سبز)
 • نویسنده کتاب الکترونیک چه کسی زمان مرا دزدید؟
 • همکاری با سازمان ها و شرکت های مختلف جهت آموزش نیروهای انسانی.
 • مدرس و مشاور سخنرانی مدیران بخش های خصوصی و دولتی.
 • مجری و نویسنده در سیمای خراسان رضوی از سال 85
 • گوینده برنامه های رادیویی در صدای خراسان رضوی.
 • مجری همایش ها و سمینارهای تخصصی و عمومی در سطوح بین المللی، کشوری ، منطقه ای و شهری ، با تم های متفاوت(علمی، اجتماعی ، ورزشی، خیریه و…).
 • دارای گواهی برگزاری کارگاه مهارت های زندگی از دانشگاه تهران.
 • مدرس دانشگاه سراسری تربت حیدریه به مدت یک سال.
 • مدرس دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام به مدت یکسال.
 • کارشناس ارشد پترولوژی از دانشگاه فردوسی مشهد.

سابقه همکاری آموزشی با: