خرید و چانه زدن2

چانه زدن وقت خرید ترفندهای مختلفی دارد. اینکه چگونه با سه روش ازخود فروشنده برای دریافت تخفیف کمک بگیریم را در این فایل بشنوید!

مشاهده مطلب

خرید و چانه زدن1

چانه زدن در فرهنگ ما وجود دارد و تقریبا یک عادت است و فروشنده ها هم معمولا مبلغی را برای چانه زدن در نظر می گیرند. چگونه به این مبلغ دست پیدا کنیم؟ در اولین فایل از سری فایل های خرید و چانه زنی 3 ترفند چانه زنی را بشنوید!      

مشاهده مطلب