معرفی دوره سایه ها(یک دوره لازم برای همه)

دوره آشتی با سایه به همت یکی از روانشناسان خیلی خوب مشهد   سایه در اصطلاح روان شناسی تحلیلی، همان بخش هایی از ماست که می ترسیم بدان ها معرفی شویم……مثلا به شدت می ترسیم ما را خسیس یا آویزان عاطفی بنامند به همین دلیل تمام تلاش خود را می کنیم آدمی خوش خرج یا […]

مشاهده مطلب