سلام . خیلی از ما وقتی به عنوان شنونده یک سخنرانی توی سالن نشستیم ممکنه به هزار و یک دلیل مختلف به سخنران بد وبیراه بگیم ! تو این فایل یکی از اون هزار و یک دلیل رو بررسی می کنیم ! هزارتای دیگه رو هم در آینده !!  
    دانلود: سخنرانی هادی میری در سالن بین المللی دانشگاه شهید بهشتی تهران در جشن مبعث پیامبر (برگزار کننده: ایرانمجری)