تاریخ ارسال : 97/04/17یک فرصت آموزشی عالی

با مباحثی که به یقین نشنیده اید!

واکاوی دلایل روانی بازدارنده موفقیت و ارائه راهکار برای برون رفت.

28 تیر . برای اطلاعات بیشتر نام و نام خانوادگی را به 09330544194پیامک کنید.


ارسال دیدگاه