اگر شما هم ، زمان کافی برای حضور در کلاس ها،دوره ها و همایش ها را ندارید به شما بسته ی آموزشی را معرفی می کنم که در هنگام مطالعه،رفتن به محل کار،استراحت در منزل، و در ترافیک مسیر ، بتوانید در کمترین زمان مهارت سخنرانی و فن بیان را آموزش ببینید.  

ادامه مطلب