داستان کوتاه مناره کج روایت شده است در حدود ۶۰۰ سال پیش بهترین معماران ایرانی مشغول ساخت  مسجدی عظیم در اصفهان بودند … در روزهای پایانی اتمام بنای مسجد و چند روز مانده به افتتاح مسجد کارگرها و معماران جمع شده بودند و آخرین خرده کاری ها را انجام می دادند. پیرزنی از آنجا رد میشد […]

ادامه مطلب

 داستان کوتاه طنز استاد زرنگ چهار دانشجوی خوشگذرون شب امتحان به جای درس خواندن به مهمونی و خنده و تفریح گذرانده بودند و  کاملا مشخص است که هيچ آمادگی برای امتحانشون نداشتند! فردا که روز امتحان بود به فکر چاره ای برای گمراه کردن استاد افتادند و نقشه ای کشیدند به اين صورت که سر و […]

ادامه مطلب