تاریخ ارسال : 96/12/02 

پاورپوینت،آری یا نه؟

آیا به زودی یک سخنرانی دارید؟چقدر خوب!

. آیا به استفاده از پاورپوینت یا نرم افزارهای مشابه فکر می کنید؟ چقدر خوب!

اما …مراقب باشید که پاورپوینت شما می تواند تبدیل به بزرگترین دشمن شما شوئ! چطور؟ این فایل در سالن همایش و درباره یک سخنران و پاورپوینت مورد استفاده اش ضبط شده .

ای کاش از پاورپوینت استفاده نمی کرد زیرا….


ارسال دیدگاه