تاریخ ارسال : 97/01/23دوره آشتی با سایه به همت یکی از روانشناسان خیلی خوب مشهد

 

سایه در اصطلاح روان شناسی تحلیلی، همان بخش هایی از ماست که می ترسیم بدان ها معرفی شویم……مثلا به شدت می ترسیم ما را خسیس یا آویزان عاطفی بنامند به همین دلیل تمام تلاش خود را می کنیم آدمی خوش خرج یا مستقل عاطفی دیده شویم…..از این دست گره های روانی در درون همه ما فراوان دیده می شود!!!

وقتش رسیده بنشینیم و با خود واقعی مان رو به رو شویم……

تا دیگر هر حرفی و هر اتفاقی توانایی اثرگذاری منفی بر روان ما نداشته باشد و با خود واقعی به صلح برسیم

تا دیگر نیازی به نگهداری نقاب بر چهره احساس نکنیم و نفس بکشیم

دوره بسیار جذاب، ناب و بی تکرار «آشتی با سایه ها» به سراغ تحلیل و واکاوی تک تک رخدادها، موانع، ترس ها و بازداری ها، باج دادن ها، اصرارها و وابستگی های درون شخصیت مان در یک جمع بسیار گرم و صمیمی می رویم……ظرفیت دوره به علت تبادل اطلاعات عمیق شخصیتی در گروه با تعداد محدود یعنی با سیزده نفر بسته می شود….. به امید دیدارتان✋✋✋


ارسال دیدگاه