میدانید ۸۵% عامل پیروزی انسان های (مدیران) موفق مهارت های ارتباطیشان ( فن بیان ) است!

چرا صدای جذاب نداریم؟

چرا مخاطبین در هنگام سخنرانی ما چرت میزنند؟

چرا زمان صحبت با مخاطبین ترس و اضطراب داریم؟

بعد از گذراندن  این دوره  شما به توانایی های زیر دست پیدا خواهید کرد…

کننرل ترس و خجولی از سخنرانی

توانای صدا سازی (صدایی تاثیرگذار)

توانایی حذف تیکه کلام و ا ا گفتن

ارتباط موثر با مخاطبین ( مشتری – همکاران- کارمندان-اساتید…..)

فصاحت در عبارات و جملات